Những ngành học kiếm tiền khủng nhất và bèo nhất ở Đức

berufe
Rate this post

Nhng ngành hc kiếm tin khng nht và bèo nht Đc

“Ngành nào kiếm ra nhiu tin nht Đc?“ là câu hi mà rt nhiu sinh viên và ph huynh Đc quan tâm.

Mi đây vin Kinh tế Đc đã công b danh sách lương ca các ngành /lĩnh vc khác nhau trên nước Đc

Theo bn điu tra mi nht này, th t các ngành kiếm được nhiu/ ít tin nhât có chút thay đi so vi kết qu kho sát trước đây.

Top nhng ngành nhn lương cao nht khi có bng Bachelor Đc

Ngành hc

Lương trung bình ca năm

Automobilindustrie

49 190 Euro

Telekommunikation

47 292 Euro

Maschinenbau

47 076 Euro

Bankenwesen

45 696 Euro

Anlagenbau

45 305 Euro

 

Top nhng ngành nhn lương thp nht khi có bng Bachelor Đc

Ngành hc

Lương trung bình ca năm

Touristik, Freizeit

31 251 Euro

Bildungsinstitutionen

33 605 Euro

Hotel, Gaststätten

31 719 Euro

Soziale Einrichtungen

33 454 Euro

Werbung, PR

33 658 Euro

 

Vi bng Master, s thay đi v danh sách mc lương cao/ thp không ging như vi bng Bachelor

Nhng ngành nhn lương cao nht vi bng Master

  1. Versicherungswesen/ Bo him : 54 300 Euro
  2. Elektrotechnick / Đin : 51 157 Euro
  3. Chemiebranche/ Công ngh hóa cht : 49 846 Euro

Nhng ngành nhn lương thp nht vi bng Master

  1. Hotel, Gaststäten/ Khách sn, nhà hàng : 35 688 Euro
  2. Werbung, PR/ Qung cáo : 35 591 Euro
  3. Touristik, Freizeit / Du lch, nghĩ dưỡng : 36 032 Euro
  4. Soziale Einrichtungen/ Công tác xã hi : 36 084 Euro
  5. Medien, Presse/ Truyn thông, báo chí : 39 777 Euro

Ngun : Tham kho

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!