Nội dung thực tập chương trình nghề điều dưỡng Đức hệ 3 năm (từ 2020)

Du học nghề điều dưỡng ở Đức là chương trình đào tạo phối hợp giữa lý thuyết và thực hành. Vì lẽ đó nên học viên sẽ phải tham gia thực tập tại các cơ sở y tế song song với việc học tại trường trong suốt 3 năm. Sau khi cải cách chương trình … Đọc tiếp Nội dung thực tập chương trình nghề điều dưỡng Đức hệ 3 năm (từ 2020)