Dự án GAVIC – Chuyển đổi bằng điều dưỡng Đức tài trợ 100% chi phí cho điều dưỡng Việt Nam sang Đức làm việc

I. Thông tin chung GAVIC là dự án tuyển chọn, đào tạo, đưa ứng viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng. Với những thông tin minh bạch, đảm bảo quyền lợi của ứng viên tham gia rất rõ ràng, dự án đã được Cục Khoa học … Đọc tiếp Dự án GAVIC – Chuyển đổi bằng điều dưỡng Đức tài trợ 100% chi phí cho điều dưỡng Việt Nam sang Đức làm việc